اوباما محدودیت‌های نفتی در مورد ایران را تمدید کرد