استقبال ۵۰هزار نفری تبریزی ها از روحانی/نامه های دستی برای مسولان