عضو هیئت مدیره صنایع فرآورده‌های لبنی: تا پایان رمضان قیمت هیچ محصول لبنی گران نمی‌شود