شهید مهرانی: نمی‌شود تنها با شعار، مدافع اسلام باشیم