توضیحات مدیر روابط عمومی رسانه ملی درباره تبلیغ فیلم‌های سینمایی