زود فود برنامه خیرخواهانه حمایت از بیماران MS را با همکاری بیش از 900 رستوران برگزار می‌کند