ایثارگران برای حفاظت از کیان ایران اسلامی از تمام هستی خود گذشتند