فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از تیپ ۱۶۴ پیاده پیرانشهر بازدید کرد