سه جایزه اصلی جشنواره بین‌المللی احمدنگار هند برای «چشم آبی»