برای «یتیم‌خانه ایران» ۱۲ خودرو قدیمی ساختیم/ دوخت ۲ هزار لباس