آذری: هنوز آسیایی نشده‌ایم/ در استانداری اصفهان ستاد آسیایی تشکیل شود