اجرای طرح اوقات فراغت در ۲۱۳ کانون فرهنگی هنری مساجد استان سمنان