بیمه شدن خبرنگاران باعث ارتقای کیفی رسانه‌ها می‌شود/ «بیمه» مطالبه جدی جامعه رسانه‌ای کشور است