جریمه میلیونی برای استقلال و تراکتور/ مرفاوی و تارتار محروم شدند