سجادی‌حسینی «تمرین ایستادن» را می‌نویسد/ تلاش برای اکران «بوفالو» در تابستان