روایت قره شیخلو از دریافت جایزه مسابقات قرآن از دست رهبر معظم انقلاب