دانش آموز مازندرانی قهرمان مسابقات تکواندوی جهان شد