بی‌اطلاعی افخم نسبت به خبر ورود هیات طالبانی به ایران