ورزشگاه تختی مملو از استقبال‌کنندگان از رییس‌جمهور شد