درخواست سازمان‌ملل برای امدادرسانی به پناهجویان سرگردان