خسروی: مشاوران وزیر ورزش اطلاعات خوبی به او نمی‌دهند