روحانی: آذربایجان شرقی و تبریز، سرزمین دلاوران و قهرمانان ایران زمین است