برگزاری هشتمین گردهمایی دانش‌آموختگان المصطفی از 57 کشور