پایان المپیاد ورزشی دانش‌آموزی در شهرستان میاندورود