سناتور آمریکایی: رهبر ایران در خصوص توافق هسته‌ای قابل اعتمادتر از اوباما است