دیدار وزرای بهداشت ایران و چین در حاشیه مجمع جهانی سلامت در ژنو