عمران بخش اصلی افتتاح ها در سفر رییس جمهور به آذربایجان شرقی است