سلول‌های بنیادی مؤثر در درمان آسیب‌های ناشی از سکته قلبی کشف شد