ترکیب کمانداران ایران برای جام جهانی ترکیه اعلام شد