دوحه به زودی میزبان وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا