دستگیری 104 نفر از اراذل و مزاحمین خیابانی شرق و جنوب تهران/ ورود پلیس اطلاعات برای دستگیری اراذل سطح ۳