نامه سفیر کشورمان به دبیر کل سازمان ملل درباره اظهارات وزیر جنگ اسرائیل