بازدید وزیر ورزش از ورزشگاه یادگار امام (ره) برای بررسی عینی اتفاقات بازی تراکتور و نفت