عکس اینستاگرامی ضرغامی با دختر ویتنامی البته با یک حاشیه سیاسی تاریخی!