کمانداران اعزامی به مسابقات جام جهانی ترکیه معرفی شدند