برگزاری مسابقات تیراندازی اهداف پروازی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر