تشکر دفتر رهبر معظم انقلاب از انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه­‌ها و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات