دولت برای سومین‌بار با تجمع مقابل وزارت خارجه مخالفت کرد