مرحله نهایی لیگ بسکتبال ان بی ای/ برد گلدن استیت از کنفرانس غرب