برگزاری 37 عنوان برنامه به مناسبت هفته مقاومت و پیروزی در قم