فروش ارز صنعت پتروشیمی روان‌تر می شود/ گزارش مشکلات به بانک مرکزی