آثار جهانی مسابقات بین‌المللی قرآن ایران/ حمایت مجلس از فعالیتها