الميادين/اسرائيل درخواست آمريکا را براي اعزام نماينده براي بحث درباره توافق هسته‌اي با ايران رد کرد