ژنرال آبی‌ها روی نیمکت مشهدی‌ها/ قلعه‌نویی در راه «پدیده»