تجلیل از 19 بانوی قرآنی داخلی و خارجی در حاشیه مسابقات بین‌المللی+اسامی