مدیرعامل پارس خودرو: کاهش نرخ یورو تاثیری بر قیمت خودرو ندارد