امیر اسماعیلی از گروه پدافند هوایی جزیره خارک بازدید کرد