شاعران و نويسندگان متولد ارديبهشت در دومين جشن «سلامِ ماه» دور هم جمع مي­شوند