قوه قضائیه و مجلس با ورود به موضوع بورسیه‌ها، اجازه نابود شدن جامعه نخبگان را ندهند