نقش‌آفرینی رزمندگان کهگیلویه در آزادسازی خرمشهر با تقدیم 25 شهید و جانبازصورت گرفت